Informasjonsmøter

Har dine ansatte forstått hvilke fordeler de har fått?


Mange vet ikke hva det vil si å ha en gruppelivsforsikring eller en behandlingsforsikring.

Kapitol holder informasjonsmøter for ansatte i bedriften nettopp for å gjøre de bevisst på bedirftens forsikringsordninger.

Mange er unødvendig dobbelt forsikret, lite bevisst på viktigheten med en bedre pensjonsløsning eller ikke klar over hva de kan få ut av sin forsikring hos arbeidsgiver.

Kapitol kan bedre effekten av å tegne personforsikringer for de ansatte.

Informasjonsmøter holdes når det passer for våre kunder.