Skadeforsikring

Typer skadeforsikring


Kapitol formidler de fleste landbaserte skadeforsikringer og vi skal sørge for at våre kunder har riktig dekning i forhold til risikoen i virksomheten.

All komunikasjon mellom Kapitol og kunde blir lagret i våre systemer.

Noen av skadeforsikringene vi formidler:

 • Bedrift- og produktansvar
 • Formueansvar
 • Styreansvarsforsikring
 • Garantiforsikring
 • Tingforsikring
 • Maskinforsikring
 • Driftsavbrudd i egen og fremmed virksomhet
 • Kriminalitet og underslag
 • Auto
 • Næringsbyggforsikring
 • Prosjektforsikring
 • Transportforsikring